Opis kursa

Kurs je koncipiran da vas nauči osnove Facebook oglašavanja – od samog kreiranja Ads Manager-a preko strukture do kreiranja kampanje i praćenja rezultata. Kao napredniji, ali neophodan nivo, u drugom modulu govori se detaljnije o Facebook Pixel-u i konverzijama koje se na osnovu na njega prate.

Osnove Facebook oglašavanja
Kreiranje i podešavanje naloga za oglašavanje
18 min.
Navigacija kroz ads manager
17 min.
Izbor tipa kampanje
10 min.
Kreiranje grupe oglasa
43 min.
Kako kreirati oglas koji prodaje
1 h 5 min.
Novi izgled kreiranja kampanja
3 min.
Kreiranje oglasa
12 min.
Audiences
32 min.
Otvaranje i podešavanje Business Managera
31 min.
Kreiranje i tumačenje izveštaja
28 min.
Facebook Pixel i konverzije
Razumevanje Facebook Pixela
12 min.
Kreiranje i podešavanje pixela
7 min.
Kreiranje publike iz Pixela
16 min.
Kreiranje i praćenje konverzija
17 min.
Praćenje konverzija kroz događaje
9 min.

Prati svoje učenje

0%
Početak kursa
Kraj kursa

Ivan Bildi

Osnivač Masterbox platforme i agencije Likes&Cookies. Nakon master studija biznisa u Londonu, nekoliko godina proveo na poziciji direktora škole The London School of Commerce. Od 2010. godine bavi se kreiranjem biznis i marketing strategija kao i držanjem treninga i edukacija brojnim kompanijama u regionu: Forma ideale, Hyundai Srbija, Planeta sport, Hotel “Mona”, Win-Win, Cedevita, NLP Institut, Premier aqua, Dexy Co, Pandora, VodaVoda, ORCA.