Opis kursa

Sadržaj kursa
Uvod u Google Search Ads
14 min.
Alati za istraživanje tržišta
14 min.
Otvaranje Google Ads naloga
4 min.
Praćenje konverzija
4 min.
Tipovi ključnih reči
14 min.
Longtail ključne reči
10 min.
Keyword Planner
14 min.
Istraživanje ključnih reči na realnom primeru
17 min.
Najvažnija metrika u kampanjama
9 min.
Kreiranje oglasa
25 min.
Pripremanje kampanje u dokumentu
10 min.
Ekstenzije oglasa u sistemu
9 min.
Setup kampanje u sistemu
12 min.
Setup kampanje u sistemu – nastavak
10 min.
Optimizacija i skaliranje
5 min.
Korišćenje demografskih izveštaja
3 min.
Impression Share Report
3 min.
Remarketing
8 min.
Napredno optimizovanje i skaliranje
17 min.
Optimizacija landing-a
7 min.
Zaključak
3 min.

Prati svoje učenje

0%
Početak kursa
Kraj kursa

Ivana Petrović

Vodeći Google Ads stručnjak, ne samo u regionu, već i globalno. Godišnje raspolaže sa više miliona dolara za Google oglašavanje. Među prvima u Srbiji (2008. godine), počela da se bavi kanalima za plaćeno oglašavanje (Google i Facebook Ads). Još uvek se seća prve pokrenute reklame na Facebooku – bila je to vrlo rudimentalna kampanja za iPhone 3GS case na Danskom tržištu, 2009. Danas je optimizacija njena glavna aktivnost. Fokusirala se na testiranje i kreiranje eksperimenata, tumačenje podataka i unapređenje procesa. Tokom vremena, između ostalog zahvaljujući orijentaciji ka strateškom pristupu akvizicije novih kupaca, Google Ads kampanje donele su klijentima i partnerima 75+ miliona dolara u prometu.